English
招标公告
四川美术学院机房精密空调及灭火装置更正公告
发布时间:2019年11月07日 16:36   作者:   来源:    浏览:

招标文件“二、竞价技术需求”包一中第一项 “精密空调”规格参数第10条更正为“10、请提供上述参数的检测报告、宣传彩页或用户手册:要求提供ISO质量管理体系证书,OHSA18001职业健康安全管理体系认证证书,并加盖制造商鲜章。”

 

 

                                                                                            四川美术学院采购中心

                                                                                                2019.11.7

关闭