English
校务公告
新浪微博
腾讯微博
招标公告
四川美术学院大学城校区三年消防维保服务项目补遗公告
发布时间:2019年11月07日 09:16   作者:   来源:    浏览:

招标文件第2页中“(二)特定资格资格条件“第1款更正为“请提供加盖公司鲜章的消防设施工程专业承包二级及以上证书复印件”。特此公告。开标时间顺延到2019年11月8日14:30.(本补遗公告已于2019年11月6日在政府采购网发布)

 

 

                                                                                             四川美术学院采购中心

                                                                                                  2019.11.7

关闭